Všeobecné obchodní pomínky


Bronislava Hyvnarová (dále jen poskytovatel), fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 1.6.2009, se sídlem Lysovice 85, 68201, evidující úřad: Městský úřad Vyškov, poskytuje služby v oblasti mimoškolního vzdělávání (přednášky, kurzy, semináře, workshopy atd). Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem vzdělávacích akcí (dále jen účastník) a jsou pro obě strany závazné.

 1. Přihlašování - vzdělávací akce hostujících lektorů

  a) Zájemci se přihlašují na vzdělávací akci písemně - emailem. Poté je provedena předběžná rezervace a jsou jim zaslány platební pokyny. Po uhrazení zálohy je nárok na rezervaci místa závazný a vzniká smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem. Při rezervaci účastník uvede jméno a příjmení, adresu bydliště (doručovací adresu), telefon, e-mail a název zvoleného kurzu, semináře nebo workshopu z nabídky poskytovatele.

  b) Nárok na předběžnou rezervaci je 5 dní, do té doby musí být připsána rezervační záloha na účet poskytovatele. Po uplynutí doby 5 -ti dnů je poskytovatel oprávněn postoupit místo jinému účastníkovi. Na vyžádání potvrdíme příjem platby.

  c) Přihlášky jsou zpracovávány podle pořadí, ve kterém byly přijaty. V případě, že zájem převyšuje kapacitní možnosti daného kurzu, bude tato skutečnost účastníkovi neprodleně oznámena. Účastník odesláním přihlášky prohlašuje, že souhlasí se zpracováním údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tedy že souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů, uvedených v přihlášce, které předal poskytovateli za účelem uzavření smluvního vztahu.

 2. Splatnost účastnického poplatku

  a)Účastnický poplatek je splatný do doby uvedené v organizačních pokynech u jednotlivých akcí.

  b) V případě objednávky (přihlášky) zaslané firmou nebo OSVČ, je vystavena faktura (na základě vyžádání) a platí běžné fakturační podmínky se 7 denní splatností faktury. V případě vypsání vzdělávácí akce s několikaměsíčním předstihem, má faktura 14 denní splatnost.

  c) Platbu za vzdělávací akci je možné uhradit bankovním převodem nebo hotovostním vkladem na účet uvedený poskytovatelem, není-li uvedeno u konkétního kurzu jinak.

 3. Storno podmínky

  a) Po odhlášení již zapsaného kurzu, semináře nebo workshopu je storno poplatek 0% z ceny kurzu v době 20 a více dnů od konání kurzu, semináře nebo workshopu. V době od 20 dnů do 14 dnů před zahájením kurzu, semináře nebo workshopu je storno poplatek 50% z ceny kurzu, 13 dnů až 8 dnů je storno poplatek 75% z ceny kurzu. Méně než 7 dnů před zahájením kurzu je storno poplatek 100% z ceny kurzu.

  b) Ve výjimečných případech (vážné osobní či zdravotní důvody) může být zájemci nabídnuto absolvování náhradního kurzu nebo jeho části v pozdějším termínu. Konkrétní případy budou posuzovány individuálně se snahou o dohodu.

 4. Organizační změny

  a) Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech, na seminářích nebo workshopech v situacích, které to neodkladně vyžadují (organizační změny, onemocnění lektora, poruchy v technickém zázemí). Všechny případné změny budou účastníkům kurzu, semináře nebo workshopu oznámeny emailem, telefonicky nebo sms zprávou.

  b) Poskytovatel si vyhrazuje právo nepořádat kurz, seminář nebo workshop v případě nedosažení minimálního počtu účastníků, který je uveden v oznámení o konání kurzu, semináře nebo workshopu.

 5. Odpovědnost za ztrátu nebo poškození majetku

  Poskytovatel ani lektor kurzu, semináře nebo workshopu neručí za ztráty a škody na majetku v době konání kurzu, semináře nebo workshopu. Je odpovědností účastníka kurzu, semináře nebo workshopu dbát na svůj majetek a nenechat ho bez dozoru.

 6. Souhlas s obchodními podmínkami

 7. Odesláním přihlášky a zaplacením zálohy/účastnického poplatku účastník vzdělávací akce potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a jejich akceptaci.

  Okamžikem zaplacení zálohy se rozumí připsání zálohy/účastnického poplatku na účet poskytovatele.

  Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 2. 2018