Více info o neuro-vývojové terapii dle Marji Volemanové

Neuro-vývojová terapie dle Marji Volemanové

Přetrvávající primární reflexy : opomíjený faktor problémů učení a chování

Co jsou primární reflexy?

Každý novorozenec reaguje na podněty vrozenými primárními reflexy. Jsou to automatické, stereotypní pohyby, které vycházejí z mozkového kmene a projevují se již v děloze a v prvních měsících života. Mají za úkol zajistit životně důležité funkce. Díky primárním reflexům se mozek postupně naučí správně kontrolovat fungování těla, například zpracovávat vizuální a sluchové informace, získávat rovnováhu a prostorové vidění, rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, koordinaci oko-ruka atd. (tedy základní schopnosti potřebné mimo jiné pro učení se čtení a psaní).

Kdy primární reflexy splní svou funkci a měly by ustoupit vyšším mozkovým funkcím?

Primární reflexy postupně splní svůj úkol během prvních 12 měsíců života a jsou poté potlačeny vyššími mozkovými funkcemi. Pokud kontrola vyšších mozkových funkcí nad primárními reflexy není dostačující, mohou tyto reflexy zůstat aktivní i v pozdějším věku (většina z nás má alespoň jeden přetrvávající primární reflex).

Co se stane, když primární reflexy nejsou potlačeny?

Pokud jich přetrvává několik, mohou narušit optimální neurologický vývoj - postihnou smyslové vnímání, rovnováhu, koordinaci pohybů a schopnost učení. Případné postižení i jen jedné funkce pak negativně ovlivňuje i ty ostatní. Z toho důvodu některé děti ve svém vývoji zaostávají a posléze mají problémy ve škole.

Jaké symptomy typické pro ADHD mohou být způsobeny přetrvávajícími primárními reflexy ?

  • hyperaktivita a iracionalita ( přetrvávající Moro reflex)

  • neschopnost počkat, porozumět souvislostem a pořadí, oslabené vnímání času (přetrvávající asymetrický tonický šíjový reflex - ATŠR)

  • potíže uvolnit se, nebo předklánění trupu= ztíženo dýchání/okysličování mozku (přetrvávající tonický labyrintový reflex (TLR)

  • neklid, "omotávání" noh kolem židle, sedání na paty, houpání na židli (přetrvávající symetrický tonický šíjový reflex (STŠR)

  • neschopnost sedět v klidu na židli, nutkání neustále chodit na záchod/pomočování se (přetrvávající Galantův spinální reflex)

Jaké další poruchy učení a chování lze vysvětlit z hlediska přetrvávajících primárních reflexů?

Obecně všechny "dys-" poruchy - dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie, dyspraxie.

Lze přetrvávající primární reflexy dodatečně utlumit? Jak?

Ano. Neuro-vývojová terapie Marji Volemanové je velmi efektivní. Vhodná pro děti od čtyř let i pro dospělé. Je založena na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy. Tím dáváme mozku druhou šanci naučit se postupně kontrolovat správné fungování těla. Aktivita přetrvávajících reflexů je cvičením postupně potlačena a tím zmizí i související obtíže.

Je však nutné cvičit denně - cca 10 minut a celou terapii dokončit (trvá přibližně 12 měsíců).

Více informací najdete na webových stránkách Marji Volemanové  www.red-tulip.cz nebo  www.invt.cz