O lektorce - kdo je Marja Volemanová?

O lektorce:

Marja Volemanová

Marja Volemanová pochází z Nizozemí. V roce 1999 se přestěhovala do Prahy, kde vystudovala fyzioterapii a pak pracovala na Klinice komplexní rehabilitace Monada s.r.o.Když se jí narodila dvojčata Michal a Jana, začala se více zajímat o terapeutické metody zaměřené na děti. Pomocí Neuro - vývojové terapie, dokázala zlepšit mluvení i chování u vlastních dětí.

Vystudovala speciální pedagogiku na katedře Speciální pedagogiky PedF UK v Praze, kde v současnosti pokračuje v doktorandském studiu. Pořádá kurzy Neuro-vývojové stimulace a semináře o problematice přetrvávajících primárních reflexů a vyučuje kurzy Neuro-vývojové stimulace v školní praxi. Vydala knihu Přetrvávající primární reflexy - opomíjený faktor problémů učení a chování.